Tidigare har vi skrivit om hur röster hörs gällande kött och miljöproblem där förslaget som var rådande var att införa en sorts köttskatt för att minska köttkonsumtionen. Men enligt landsbygdsminister Sven Erik Bucht är köttkonsumtionen inget miljöproblem – men stämmer verkligen detta?

”Att svenskarna äter allt mer kött har tagits upp i utredningar från Jordbruksverket och Naturvårdsverket och i förslagen står det att det behövs politiska styrmedel för att förmå oss att äta mindre kött. Men det vill Sven Erik Bucht inte ha.” läs mer här hos Sveriges Radio.

kött1440I en intervju med Sveriges Radio, samma artikel citatet ovan är hämtat från, säger Sveriges landsbygdsminister Sven Erik Bucht att det i regeringens livsmedelsstrategi (vilken syftar till att göra jordbruket mer hållbart och miljövänligt) ingen målsättning om att minska köttkonsumtionen. Detta till trots att det både finns belägg och medvetenhet om hur köttproduktionen i sig är en farlig miljöbov. Och Bucht ser heller inga miljöproblem med att vi äter för mycket kött i Sverige, trots att själva animalieproduktionen, vilken inbegriper kött, mjölk och ägg faktiskt står för en femtedel av hela världens utsläpp av växthusgaser, och som om detta inte vore nog är dessutom närmare hälften av hela världens åkermark mark som går åt till att odla djurfoder. Så att säga att köttet inte är ett miljöproblem är dessvärre att vara ute och cykla en aning.

Kött negativt på många sätt

Kött är inte bara negativt för miljön vid själva produktionen och frakten av det, köttkonsumtion i sig kan vara skadligt i för hög mängd. Äter man för mycket kött ökar man samtidigt risken för både cancer och hjärt-kärlsjukdomar samt övervikt, vilka alla tre är skadliga för vår hälsa. Något som gjort att såväl Världshälsoorganisationen, FN och FAO anser att vi alla måste satsa på att äta mindre kött – för att rädda miljön och folkhälsan. Så tanken om att införa en speciell köttskatt kanske inte är så uppåt väggarna som förslaget tycktes från början?