För människor som lider av svår övervikt kan det ibland kännas som en fullkomligt hopplös dröm att komma ner till någorlunda normala storlekar. Detta är ofta en källa för ångest, då man idag vet att fetma medför många hälsofaror, inte minst hjärt- och kärlproblem liksom diabetes, vilket i sin tur kan öka det konstanta matintaget. Mat blir lätt en drog och en tröst, som fyller det tomrum som ångest eller depression ofta medför, och kroppen sänder ständigt ut hungersignaler till den som är drabbad.

Tack vare enorma framsteg inom sjukvården kan man idag göra så kallade fetmaoperationer som bland annat inkluderar så kallade gastric-bypass och Gastric Sleeve, där man genom att kirurgiskt minska storleken på magsäcken och tunntarmen drastiskt minskar både hungern och kapaciteten att inta för mycket mat. Patienter som genomgått dessa typer av operation uppnår ofta snabba resultat och stor viktminskning, men det finns också en hel del risker med att vidta denna åtgärd.

Vilken operation passar bäst?

Att genomgå en operation innebär risker och då det handlar om patienter med övervikt blir påfrestningarna på kroppen än högre. Planerar man att genomgå en gastric-bypass eller får rådet att överväga att göra en Gastric Sleeve är det viktigt att man förstår vad det är man ger sig in på. I det förstnämnda fallet handlar det om att man kirurgiskt avlägsnar en stor del av magen, medan en Sleeve-operation innebär att man formar om magsäcken till en slags cylinder som inte kan ta stora mängder mat. I båda fallen handlar det alltså om en minskning av volymen och man upplever snabbare en mättnadskänsla än innan.

  • Oavsett vad man väljer att göra bör man ha följande i åtanke:
  • Det handlar om en operation. Narkos och kirurgi medför alltid risker så man bör vara säker på att det är den enda utvägen.
  • Räkna med lång återhämtning. Eftersom man så snabbt minskar på näringsintaget är det vanligt att patienter känner sig trötta och illamående under en längre tid efter ingreppet.

Vitaminbrist. Se till att det minskade intaget inte innebär att du får bristsjukdomar