Hörselskadades riksförbund estimerar att ungefär 1,5 miljoner människor lever med nedsatt hörsel i Sverige idag. Mörkertalet är stort och många lever med onödiga konsekvenser av sin nedsatta hörsel, utan att de vet om det. Omedvetenheten kan leda till social ångest och kan skada din relation i onödan.

WHO räknar med att 1,1 miljarder ungdomar kommer få nedsatt hörsel på grund av att de slarvar med att skydda hörseln när de exempelvis lyssnar på musik i hörlurar. Den som lyssnar på musik i över en timme om dagen i lurarna löper stor risk att få försämrad hörsel och kommer behöva hörselhjälpmedel senare i livet. Det finns en rad olika saker du kan göra för att förebygga nedsättningar.

Från tops till tips

Läkare har under en längre tid varnat för att rensa öronen med tops. Många rensar för djupt och riskerar då att skapa proppar och inflammationer. Inget som är mindre än din armbåge, brukar rekommendationen vara, ändå så är vi många som fortsätter att dagligen rensa våra öron – även fast de egentligen klarar av det själva. Detsamma gäller hörlurar. Många smartphones brukar idag varna om när volymen är för hög i lurarna, men du ska ändå inte lyssna för länge, oavsett om du sänker volymen.

Bullret i de vardagliga situationerna belastar också öronen i onödan. Går vi på konsert är många av oss noga med att sätta i öronproppar, men ska vi göra något lite snabbare: klippa gräset eller varför inte sortera glasflaskor som smäller och krossar mot varandra i avfallsrummet? Det här är helt fel, och överbelastar öronen på tok för mycket, rapporterar svenska Yle.

Även fast det finns massa sätt som underlättar hörselnedsättningar. Studiohar tipsat om olika sajter och allmänna tips på hur du skyddar din hörsel som aktiv musiker.